NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Tin tức, sự kiện
Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Quang Giáp trả lời phỏng vấn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp nhân dịp đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba
27/08/2020 12:00:00

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đã có bài phỏng vấn đồng chí Ngô Quang Giáp - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. Sau đây, BBT xin giới thiệu nội dung bài phỏng vấn này.

BBT: Thưa ông, được biết ngày 13/8/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký ban hành Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, xin ông cho biết cảm nghĩ của ông như thế nào?

Ông Ngô Quang Giáp: Trong suốt 38 năm kể từ khi tái lập Sở Tư pháp (1982), với sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực phấn đấu, sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, địa phương… Sở Tư pháp, ngành Tư pháp Hải Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 1988), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1995), Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2010). Đặc biệt, qua 10 năm bền bỉ, nỗ lực phấn đấu từ năm 2010 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. Phần thưởng cao quý hôm nay là sự nhìn nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh đối với những đóng góp của Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương thời gian qua.

Vì vậy, không chỉ cá nhân tôi mà tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương đều cảm thấy vô cùng phấn khởi, tự hào và càng vinh dự hơn khi Chủ tịch nước ký Quyết định tặng tưởng Huân chương Độc lập hạng ba vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9//1945 - 02/9/2020).

Đây cũng là kết quả ghi nhận để Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương tiếp tục xây dựng lộ trình, kế hoạch, đề ra biện pháp, phương pháp, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

BBT: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với những nhiệt huyết, quyết tâm của công chức, viên chức, người lao động, ngành Tư pháp Hải Dương đã và đang khẳng định được vị thế và vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực. Vậy, ông có thể khái quát những kết quả mà Sở Tư pháp cũng như ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua?

Ông Ngô Quang Giáp: Vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong những năm qua đã được khẳng định trên nhiều mặt, trước hết phải kể đến là kết quả của quá trình phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp “vừa hồng, vừa chuyên”. Đến nay, tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đã được quan tâm, kiện toàn đồng bộ. Sở Tư pháp có 04 phòng nghiệp vụ, 02 tổ chức tham mưu giúp việc, 04 đơn vị sự nghiệp với tổng số 94 người, trình độ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó trình độ thạc sỹ Luật (15 người) chiếm 16%, Đại học Luật (74 người) chiếm 75,3%, Đại học khác (20 người) chiếm 21%; cấp huyện có 40 công chức tư pháp; cấp xã có 309 công chức tư pháp - hộ tịch.

Các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp từ 09 nhóm nhiệm vụ năm 1982 đến nay nâng lên 37 nhiệm vụ, đã không ngừng được đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách Tư pháp. Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật có chiều sâu, đi vào thực chất, kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong đó, công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, qua đó đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với những văn bản không phù hợp, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi trên thực tiễn, góp phần tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công khai, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật không ngừng được tăng cường và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, dài hạn, hàng năm với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật không ngừng được củng cố, kiện toàn với 80 Báo cáo viên cấp tỉnh, 236 Báo cáo viên cấp huyện, 1.539 tổ hoà giải với 10.422 hoà giải viên ở cơ sở, 3.164 tuyên truyền viên pháp luật. Công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và người được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước có hiệu quả. Bộ máy Trung tâm được củng cố, kiện toàn, phạm vi hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng mở rộng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng đa dạng của các đối tượng... Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, các văn bản pháp luật đã được kịp thời truyền tải đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, giảm thiểu được những tranh chấp, vi phạm trong đời sống xã hội; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, trong đó cải cách thủ tục hành chính được coi là nhiệm vụ trọng tâm, toàn ngành đã thực hiện rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, tạo thông thoáng trong hoạt động đăng ký hộ tịch, cấp các giấy tờ về quốc tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho công dân, tổ chức khi có yêu cầu. Hiện trên địa bàn tỉnh có 22 tổ chức hành nghề công chứng, 11 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, 02 Văn phòng Thừa phát lại. Hoạt động công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản được đổi mới, nâng cao chất lượng, từng bước thực hiện xã hội hóa giúp cho các giao dịch của tổ chức, công dân được thuận lợi, phòng ngừa các tranh chấp, vi phạm trong các giao dịch, phù hợp với mục tiêu phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra; đồng thời góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế kinh tế xã hội của tỉnh nhà, công tác luật sư, giám định tư pháp đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp của tỉnh. Đến nay, đội ngũ luật sư đã phát triển lớn mạnh, Đoàn Luật sư tỉnh hiện có 48 Luật sư; trên địa bàn tỉnh có 19 tổ chức hành nghề luật sư và 11 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Đội ngũ giám định viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và cải cách tư pháp...

BBT: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba, ông có điều gì nhắn gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh nhà?

Ông Ngô Quang Giáp:  Trước tiên, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. Chúc mừng những thành quả mà các đồng chí đã đạt được, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3.

Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế với mục tiêu xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tiếp tục đặt ra cho ngành Tư pháp Hải Dương những nhiệm vụ mới, hết sức nặng nề. Vì vậy, tôi mong rằng thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp nói riêng, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương nói chung tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, thực hiện quyết liệt các giải pháp mang tính đột phá, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Chúc toàn thể các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

BBT: Trân trọng cảm ơn ông!

Các tin mới hơn
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.(16/09/2020)
Sở Tư pháp điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức(10/09/2020)
Sở Tư pháp chào cờ và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 9 năm 2020(07/09/2020)
Các tin cũ hơn
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020)(20/08/2020)
Sở Tư pháp triển khai thực hiện làm việc tại trụ sở Cơ quan và tại nhà(17/08/2020)
Điểm lại 20 dấu mốc và sự kiện lịch sử trong quá trình xây dựng, phát triển Ngành Tư pháp(17/08/2020)
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19(17/08/2020)
Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh COVID-19(14/08/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương