Phổ biến và giáo dục pháp luật
Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
12/05/2023 08:13:15

     Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hộivà Nhân dân đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, thu được nhiều kết quả quan trọng. Do đó, tội phạm được kiềm chế, nhiều loại tội phạm có xu hướng giảm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến tích cực...An ninh, trật tự tiếp tục ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
       Tuy nhiên tình hình tội phạm sẽ vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm phát sinh do nguyên nhân xã hội, hành vi phạm tội với thủ đoạn mới, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, tội phạm lợi dụng thành tựu của khoa học - kỹ thuật, sử dụng công nghệ cao...Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 04/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
File đính kèm:
Các tin mới hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh (17/04/2024)
Tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước (17/04/2024)
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.(17/04/2024)
Quy định về thừa kế trong doanh nghiệp(11/04/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/03/2024)
Các tin cũ hơn
Nghị định quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(04/05/2023)
Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương(04/05/2023)
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới(04/05/2023)
Một số quy định liên quan đến sổ hộ khẩu từ 01/01/2023(04/05/2023)
Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam(12/04/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH