THÔNG BÁO
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 5.940,3 m2 đất ở được chia thành 45 lô đất thuộc các điểm dân cư trên địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn
27/06/2019 09:51:56

1. Tài sản đấu giá: là 45 lô đất ở thuộc các điểm dân cư trên địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn; diện tích 45 lô đất: 5.940,3 m2, cụ thể:
- Điểm dân cư mới thôn Đại Uyên, gồm 31 lô, diện tích 3.766 m2.
+ Từ lô 35 đến lô 37 và từ 56 đến lô 57 (05 lô), diện tích: 639m2. Giá khởi điểm 6.000.000 đ/m2 (Sáu triệu đồng một mét vuông)
+ Từ lô số 27 đến lô 34 (08 lô), diện tích 960m2. Giá khởi điểm 2.500.000đ/m2 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng một mét vuông)
+ Từ lô số 38 đến lô 55 (18 lô), diện tích: 2.167m2. Giá khởi điểm 2.100.000đ/m2 (Hai triệu một trăm nghìn đồng một mét vuông)
- Điểm dân cư số 5 thôn Đại Uyên, từ lô số 03 đến lô 09, từ lô 21 đến lô 25, lô 18 (gồm 13 lô), diện tích 2.014,3m2. Giá khởi điểm 1.000.000đ/m2 (Một triệu đồng một mét vuông).
- Điểm dân cư số 1 thôn Kim Lôi, gồm 01 lô (lô số 10), diện tích 160 m2. Giá khởi điểm 1.000.000đ/m2 (Một triệu đồng một mét vuông).
(Chi tiết Vị trí, kích thước, diện tích của các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Kinh Môn phê duyệt tại các quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 21/1/2016 và 427/QĐ-UBND ngày 28/8/2015).
2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
2.1 Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:
- Thời gian: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 13/6/2019 đến 16 giờ 00' ngày 2/7/2019.
- Địa điểm: Tại UBND xã Bạch Đằng và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kinh Môn.
- Đơn vị bán hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Nam 277
2.2 Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kinh Môn, từ ngày 13/6/2019 đến 16 giờ 00' ngày 2/7/2019 (trong giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật không làm việc).
- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Nam 277
3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
- Điểm dân cư mới thôn Đại Uyên
+ Từ lô 35 đến lô 37 và từ 56 đến lô 57 (05 lô): 500.000đ/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ);
+ Từ lô số 27 đến lô 34 (08 lô), diện tích 960m2: 200.000đ/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ);
+ Từ lô số 38 đến lô 55 (18 lô), diện tích: 2.167m2: 200.000đ/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ);
- Điểm dân cư số 5 thôn Đại Uyên, từ lô số 03 đến lô 09, từ lô 21 đến lô 25, lô 18 (gồm 13 lô), diện tích 2.014,3m2: 100.000đ/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một hồ sơ);
- Điểm dân cư số 1 thôn Kim Lôi, gồm 01 lô (lô số 10), diện tích 160m2. 100.000đ/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một hồ sơ);
b.Tiền đặt trước:
- Điểm dân cư mới thôn Đại Uyên, gồm 31 lô, diện tích 3.766 m2.
+ Từ lô 35 đến lô 37 và từ 56 đến lô 57 (05 lô), diện tích: 639m2: 120.000.000 đồng/01hồ sơ/01 lô đất. (Một trăm hai mươi triệu đồng)
+ Từ lô số 27 đến lô 34 (08 lô), diện tích 960m2: 60.000.000 đồng/01hồ sơ/01 lô đất (Sáu mươi triệu đồng).
+ Từ lô số 38 đến lô 55 (18 lô), diện tích: 2.167m2: 50.000.000 đồng/01hồ sơ/01 lô đất (Năm mươi triệu đồng)
- Điểm dân cư số 5 thôn Đại Uyên, từ lô số 03 đến lô 09, từ lô 21 đến lô 25, lô 18 (gồm 13 lô), diện tích 2.014,3m2: 25.000.000 đồng/01hồ sơ/01 lô đất (Hai mươi năm triệu đồng)
- Điểm dân cư số 1 thôn Kim Lôi, gồm 01 lô (lô số 10), diện tích 160m2. 30.000.000 đồng/01hồ sơ/01 lô đất (Ba mươi triệu đồng);
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 2/7/2019 – 3/7/2019. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số 4611.000.426.147 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương (Số tiền phải có trên tài khoản của Công ty chậm nhất là 16h00 phút ngày 3/7/2019),
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào lúc 08 giờ ngày 25/6/2019 và 26/6/2019 (Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Bạch Đằng)
5. Thời gian bỏ phiếu vào hòm phiếu: Từ ngày 2/7/2019 đến 16 giờ 00' ngày 4/7/2019. Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kinh Môn
6. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Nam 277.
Đấu giá quyền sử dụng từng lô đất cụ thể tại từng vị trí Điểm dân cư. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng lô đất nào thì đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng lô đất đó, mỗi lô đất cụ thể chỉ được đăng ký 01 hồ sơ. Tại mỗi lô đất phải có ít nhất hai khách hàng đăng ký và tham gia đấu giá thì lô đất đó mới được tổ chức đấu giá
- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Tuân thủ quy chế đấu giá và chấp nhận giá khởi điểm.
7. Thời gian, địa điểm công bố giá đã trả: Vào hồi từ 8 giờ 00' ngày 5/7/2019, tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kinh Môn.
8. Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu vào hòm phiếu) theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Toàn Nam 277, địa chỉ: Số 5 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0968.396.678. Email: daugiadonghai277@gmail.com.
Các tin mới hơn
Thu hồi thẻ đấu giá viên(07/07/2020)
Cấp thẻ đấu giá viên cho ông Đinh Ngọc Phán(07/07/2020)
Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (14/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên(12/05/2020)
Các tin cũ hơn
Bán đấu giá tài sản thuộc phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Là tài sản bảo đảm của Agribank Đại Tân Hải Dương II được xử lý để thu hồi nợ ​(26/06/2019)
Bán đấu giá tài sản tại xã Văn Đức thị xã Chí Linh là tài sản bảo đảm của Agribank Đại Tân Hải Dương II(26/06/2019)
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang ​(26/06/2019)
Bán đấu giá xe ô tô Toyota Fortuner, BKS 34LD-003-32 và một số tài sản khác(26/06/2019)
Bán đấu giá 01 bộ thiết bị chính cẩu cổng 200T/42m được gắn trên cẩu cổng có ghi thông số 250T/45m và 02 bộ thiết bị chính cẩu 50T(26/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương