Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phòng, đơn vị trực thuộc
Thanh tra Sở Tư pháp
13/08/2019 12:00:00

Theo Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 26/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế các phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp, Thanh tra Sở Tư pháp có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định pháp luật;

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

d) Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.


LÃNH ĐẠO THANH TRA

 

1. Chánh Thanh tra:

Ông Phạm Công Tân

Số điện thoại:

Cơ quan : 0220. 3857215

Di động:   0903211275

Email: phamcongtan@haiduong.gov.vn

 

 

 

 

 

2. Phó Chánh Thanh tra:

Ông Trịnh Văn Chung

Số điện thoại:

Cơ quan : 0220. 3857215

Di động:   0913043298

 

 

 
Các tin mới hơn
Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật(02/05/2021)
Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp(02/05/2021)
Văn phòng Sở Tư pháp (14/08/2019)
Các tin cũ hơn
Phòng Công chứng số 1(11/08/2019)
Phòng Công chứng số 2(10/08/2019)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản(09/08/2019)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước(09/08/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín