Hành chính tư pháp
Bộ Tư pháp triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh và trích lục khai tử thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính.
10/07/2023 09:26:39

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án 06 về việc triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 (Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023); chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ về việc mở rộng triển khai Phần mềm dịch vụ công liên thông trên toàn quốc1, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chức năng tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử khi thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử (mới) trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để chuyển cho Phần mềm dịch vụ công liên thông thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí và triển khai thí điểm tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Để chủ động chuẩn bi tốt các điều kiện triển khai thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký khai tử (ĐKKT) trên phạm vi toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 3649/BCVPCP ngày 23/5/2023 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 2880/TBTCTTKĐA ngày 04/5/2023 của Tổ công tác 06/CP (dự kiến trong tháng 7/2023) hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc, ngày 30/6/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2721/BTP-HTQTCT về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND các cấp trên địa bàn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông TTHC, nhất là việc bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử như: máy scan, thiết bị ký số để ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện TTHC trực tuyến, thực hiện liên thông TTHC; huy động các nguồn lực tại chỗ phù hợp để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC.

2. Sở Tư pháp làm đầu mối, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai tập huấn, hướng dẫn việc tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử phục vụ liên thông 2 nhóm TTHC tại địa phương; hướng dẫn các thao tác kỹ thuật, tạo tài khoản người dùng trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử cho người có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch (theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm); cử công chức có trình độ phù hợp làm đầu mối tham gia nhóm kỹ thuật để tổng hợp những vướng mắc, hướng dẫn hỗ trợ người dùng của địa phương; …

3. Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng Tài liệu hướng dẫn do Bộ Tư pháp cung cấp; Sở Tư pháp tổng hợp, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để phối hợp tháo gỡ, xử lý.

 
Các tin mới hơn
Công văn Sở Tư pháp hướng dẫn giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp (14/08/2023)
Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở(14/08/2023)
Các tin cũ hơn
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong lĩnh vực hộ tịch tại tỉnh Nghệ An(10/07/2023)
Hội nghị tập huấn tập huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng(01/07/2023)
Hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT(06/12/2022)
Một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử(06/12/2022)
Một số quy định của pháp luật về chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được sử dụng ở Việt Nam. (30/11/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín