Phổ biến và giáo dục pháp luật
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2023
14/02/2023 08:50:26

I. văn bẢN CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1. Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 08/2022/QH15.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023

2. Luật Cảnh sát cơ động của Quốc hội, số 04/2022/QH15.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022

4. Luật Điện ảnh của Quốc hội, số 05/2022/QH15.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Ii. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 106/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023

2. Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023

3. Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023

4. Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiệu lực từ ngày : 15/01/2023

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ

Hiệu lực từ ngày : 01/01/2023

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023

2. Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Hiệu lực từ ngày : 10/01/2023

3. Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày: 20/01/2023

4. Thông tư 89/2022/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Bộ Quốc phòng ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

Hiệu lực từ ngày: 25/01/2023

5. Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Hiệu lực từ ngày: 28/01/2023

6. Thông tư 9/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Hiệu lực từ ngày: 30/01/2023

7. Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày: 30/01/2023

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA UBND TỈNH

1. Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

2. Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

3. Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương

Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Các tin mới hơn
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(22/09/2023)
Hải Dương tích cực tham gia Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2023(21/09/2023)
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tích cực công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)(19/09/2023)
Gần 7.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (07/09/2023)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 23/8/2023 về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (25/08/2023)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022(14/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2022(07/12/2022)
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật(10/11/2022)
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín