THÔNG BÁO
Thông báo về việc cấp lại thẻ công chứng viên
12/05/2020 04:36:15

1. Ngày 12 /5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã thực hiện việc cấp lại Thẻ công chứng viên theo quy định tại Điều 36 Luật Công chứng; Điều 6 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/06/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng đối với:

Bà Nguyễn Thị Thoa , Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1985

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 55/QĐ-BTP ngày 09/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số thẻ công chứng viên: 28/CCV.

Công chứng viên Nguyễn Thị Thoa là công chứng viên hợp danh, Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thoa, địa chỉ trụ sở tại số 7 Tuệ Tĩnh, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

Các tin mới hơn
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Linh(29/07/2020)
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Lê Thị Linh(29/07/2020)
Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH An Phước(29/07/2020)
Thông báo về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư Tâm Đức Phúc(29/07/2020)
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Vũ Quang Thắm(22/07/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Tứ Kỳ(07/05/2020)
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Dương Thị Tâm(07/05/2020)
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi(05/05/2020)
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân(05/05/2020)
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên của bà Vũ Thị vân(06/04/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương