Phổ biến và giáo dục pháp luật
Hải Dương tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
20/12/2023 02:30:17

Thực hiện Công văn số 4157/BXD-QLN ngày 15/9/2023 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở và trên cơ sở Văn bản số 1934/SXD-TTr ngày 05/10/2023 của Sở Xây dựng, ngày 21 tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 4430/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng để chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết, hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, việc thi công và quản lý chất lượng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở theo quy hoạch, giấy phép xây dựng, theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Triển khai ngay các biện pháp quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, PCCC, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định pháp luật; nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao như: các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, 2 nhiều căn hộ ở; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hoạt động vui chơi, giải trí, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, khu, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống…;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về xây dựng ngay từ khi mới phát sinh hành vi vi phạm, như: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng lấn chiếm không gian, xây dựng không đúng quy hoạch, tự ý thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ trong quá trình sử dụng…;

c) Tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình xây dựng các công trình trên địa bàn; trong đó tập trung kiểm tra việc khai thác, sử dụng nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở, nhà ở là cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng đặc biệt là vi phạm các quy định về an ninh trật tự, về điều kiện đưa các loại hình nhà ở nêu trên vào kinh doanh, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định pháp luật. Trường hợp chuyển đổi công năng sang các mục đích khác phải tuân thủ theo quy định tại Quy chuẩn 06:2021/BXD và phải được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền thẩm duyệt, chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC như đối với công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định;

d) Chủ động giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, thi công xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình nhà ở trên địa bàn theo quy định.

3. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành khu tập thể, chung cư và ký túc xá trên địa bàn tỉnh:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bị xử lý theo quy định pháp luật khi để công trình xây dựng vi phạm về xây dựng, để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi quản lý của mình. Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy,…khi có yêu cầu;

- Chủ động nắm bắt đầy đủ các thông tin về quy mô xây dựng công trình, về danh sách, số lượng người lưu trú, các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đang áp dụng. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình vận hành, hoạt động, sẵn sàng đảm bảo công tác PCCC và CNCH, quản lý chất lượng công trình; có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và cảnh báo các yếu tố có thể gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn chịu lực công trình tại cơ sở, phạm vi quản lý.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Các tin mới hơn
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024(19/02/2024)
Luật đất đai (sửa đổi): Đất không có giấy tờ trước ngày 01/7/2014 được xét cấp sổ đỏ(25/01/2024)
Luật đất đai (sửa đổi): 31 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng(25/01/2024)
5 nhóm vấn đề chính của Luật đất đai (sửa đổi)(24/01/2024)
Một số điểm nổi bật của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024(03/01/2024)
Các tin cũ hơn
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương(19/12/2023)
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2024 (19/12/2023)
Chi tiết những tài sản phải xử lý bằng hình thức đấu giá tài sản(06/12/2023)
Những quy định mới về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức(05/12/2023)
Một số quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 12/2023(01/12/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH