Phổ biến và giáo dục pháp luật
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
09/02/2022 10:45:27

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII… Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 bao gồm: (1)Tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (2)Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giải đáp nghiệp vụ, khó khăn, vướng mắc; trả lời kiến nghị của các sở, ngành, địa phương, cử tri về những nội dung thuộc phạm vi quản lý; (3)Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình phối hợp về PBGDPL và (4)Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2022 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/01/2022; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL), công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu để Hội đồng phối hợp tỉnh tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Các tin mới hơn
Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022(20/05/2022)
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Hoà giải viên ở cơ sở năm 2022(20/05/2022)
Trên 15.000 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến Đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022(20/05/2022)
Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022(14/05/2022)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(12/01/2022)
Hướng dẫn nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(04/01/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021(13/12/2021)
Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng(13/12/2021)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2021(25/11/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín