HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ (25/11)!             Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em!
Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Tin hoạt động – phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
02/03/2020 10:29:01

Thực hiện quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2020. Trên cơ sở đề nghị của các sở, ngành, trong tháng 02, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định đối với 20 dự thảo văn bản QPPL để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 105/QĐ-UBND.

Trong số các văn bản do Sở Tư pháp thẩm định thì có 17 dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung các Điều quy định về cơ cấu tổ chức ban hành kèm theo các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Nội dung chủ yếu trong các dự thảo là hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở nhằm tinh gọn bộ máy, tạo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, kèm theo báo cáo thẩm định do Sở Tư pháp ban hành, UBND tỉnh đã ban hành 17 Quyết định sửa đổi cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành

Chi tiết xem tại Link sau: http://vbpl.vn/haiduong/Pages/home.aspx

Đào Duy Thành

Các tin mới hơn
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (16/10/2020)
Một số vấn đề đặt ra khi sửa đổi, bổ sung nghị định số 34/2016/NĐ-CP(26/08/2020)
Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(17/08/2020)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020(14/06/2020)
Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát văn bản QPPL(10/06/2020)
Các tin cũ hơn
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019(13/02/2020)
KỸ NĂNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (12/02/2020)
Tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách(03/02/2020)
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL tỉnh Hải Dương năm 2020(08/01/2020)
Văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực từ 15/11/2019.(20/12/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín