Hành chính tư pháp
Chuẩn bị kết nối liên thông điện tử trong việc đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh
10/10/2019 12:00:00

Sau 4 năm triển khai, thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, qua đánh giá việc thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính đã giúp giảm thiểu được giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí và thực sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khắc phục được tình trạng trẻ em đã được đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế.

Tuy vậy, việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính cũng tạo nên áp lực lớn cho công chức Tư pháp hộ tịch trong việc luân chuyển hồ sơ và nhận kết quả, chi phí cho việc đi lại tốn kém. Khắc phục tình trạng trên, theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh đi đến thống nhất việc triển khai liên thông điện tử thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp đã có Công văn đề nghị Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp và Trung tâm Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam kích hoạt liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi giữa cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian sớm nhất.

Các tin mới hơn
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Các tin cũ hơn
Sở Tư pháp quán triệt một số nội dung nhằm đảm bảo công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước(09/10/2019)
Tình hình thực hiện phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố Chí Linh(28/08/2019)
Tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/08/2019)
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(20/06/2019)
Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng, giao dịch và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương