Hành chính tư pháp
Sở Tư pháp triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
25/02/2021 02:25:55

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu, giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2020/TT-BTP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2021 và thay thể Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ , sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP.

Ngày 29/01/2021, Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP. Để thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTP và ý kiến chỉ đạo của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư số 10/2020/TT-BTP tại địa phương.

2. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả các quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTP và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Cục Con nuôi- Bộ Tư pháp tại Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN ngày 29/01/2021.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn.

          File tải về: 
Các tin mới hơn
Hướng dẫn đóng dấu giáp lai khi chứng thực văn bản điện tử(28/07/2021)
Hướng dẫn về cải chính hộ tịch cho người đã chết(28/07/2021)
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam(16/07/2021)
Tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành(01/07/2021)
Tạm dừng cấp số định danh cá nhân từ ngày 03/7/2021 đến hết ngày 06/7/2021(01/07/2021)
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016(18/01/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ(18/12/2020)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(02/11/2020)
Ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam(13/10/2020)
Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(17/08/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín