THÔNG BÁO
Thu hồi quyết định cho phép thành lập và chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Thắng
13/09/2022 12:00:00

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thắng và Quyết định số 156/QĐ-STP ngày 12/9/2022 của Sở Tư pháp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động; xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thắng. 
Căn cứ Điều 30, 31 Luật Công chứng và Điều 5, 21 Thông tư số 01/2021/TT-BTP, Sở Tư pháp thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Thắng (có văn bản kèm theo)./.
 
Các tin mới hơn
Lịch trực tiếp công dân tháng 4.2024 Sở Tư pháp(04/04/2024)
Lịch trực tiếp công dân tháng 4.2024 Sở Tư pháp(04/04/2024)
Lịch trực tiếp công dân tháng 4.2024 Sở Tư pháp(04/04/2024)
Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2024(01/03/2024)
về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư Đại Minh (do chấm dứt hoạt động của 02 văn phòng giao dịch)(26/02/2024)
Các tin cũ hơn
Danh sách người đủ điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá(07/09/2022)
Lịch trực tiếp công dân tháng 9 năm 2022(05/09/2022)
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC(19/08/2022)
Danh sách người đủ điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá(11/08/2022)
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư(05/08/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH