NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025!
Lãnh đạo Sở Tư pháp
Lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ
15/05/2017 12:00:00

Thời kỳ 1982 – 1988:

- Giám đốc Sở: đồng chí Vũ Hoan.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Dong, Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Văn Thanh.

Thời kỳ 1988 – 1994:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đỗ Văn Thanh.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Xuân Nhĩ, Nguyễn Đức Vịnh.

Thời kỳ 1994 – 1996:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đặng Đình Quân.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Xuân Nhĩ.

Thời kỳ 1997 – 8/2002:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đỗ Xuân Nhĩ.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Quang Định, Lê Xuân La.

Thời kỳ 8/2002 – 2013:

- Giám đốc Sở: đồng chí Nguyễn Đức Tài.

- Các Phó Giám đốc: Đoàn Quang Định, Vũ Văn Tỉnh (bổ nhiệm tháng 8/2008, thay thế đồng chí Lê Xuân La chuyển sang làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh tháng 2/2008) và Đồng chí Ngô Quang Giáp (Bổ nhiệm từ tháng 4/2011) .

Thời kỳ 2013– 2017

- Giám đốc Sở: đồng chí Nguyễn Chí Long.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Tỉnh, Ngô Quang Giáp, Bùi Sỹ Hoàn

Thời kỳ 2018 – nay:

- Giám đốc Sở: đồng chí Ngô Quang Giáp.

- Các Phó Giám đốc:

         +  Lê Văn Ngoãn (từ tháng 4 năm 2020).
         + Vũ Văn Tỉnh (nghỉ hưu từ 01/8/2019),
         + Bùi Sỹ Hoàn (chuyển công tác sang Thanh tra tỉnh từ tháng 7 năm 2018)


Các tin mới hơn
Lãnh đạo Sở Tư pháp(01/01/2018)
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương