Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phòng, đơn vị trực thuộc
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
09/08/2019 12:00:00

 1.  Sơ lược lịch sử phát triển:
Trợ giúp pháp lý tại Việt Nam ra đời theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được thể chế hóa bằng Quyết định 734/QĐ-TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2006, Luật Trợ giúp pháp lý ra đời, tạo cơ chế pháp lý đồng bộ và khẳng định sự phát triển về chất của công tác trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý là một chính sách xã hội rộng lớn thể hiện đậm nét truyền thống, đạo lý tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo pháp luật và phù hợp với yêu cầu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và xu thế phát triển của cộng đồng quốc tế.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 15/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có con dấu và tài khoản riêng.

Trợ giúp pháp lý tại Hải Dương trong quá trình thành lập và phát triển đã đạt được nhiều kết quả, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc TGPL cho đông đảo người nghèo, người có công với cách mạng và một số đối tượng khác, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. NhÊt lµ trong hình thức tham gia tè tông, thông qua việc cử Luật sư Cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý tham gia vào các quá trình điều tra, truy tố, xét xử trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được TGPL, hoạt động TGPL hoạt động TGPL đã tham gia tích cực nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và trung thực của các vụ việc góp phần quan trọng vào sự nghiệp cải cách hành chính, cải cách t­ư pháp. Đặc biệt, thông qua TGPL l­ưu động tại cơ sở, Trung tâm TGPL đã tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật mi ban hành, sa đổi, bổ sung, các văn bản pháp luật được nhiều người dân quan tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, được chính quyền, cán bộ và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, đón nhận và đánh giá cao về hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2004, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp tặng nhiều Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác TGPL.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế: 18 viên chức, người lao động.

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp.

+ Phòng Pháp luật Hình sự -  Hành chính.

+ Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai.

- Các đơn vị trực thuộc:

+ Chi nhánh TGPL số 1, đặt tại huyện Ninh Giang;

+ Chi nhánh TGPL số 2, đặt tại huyện Kinh Môn.

- Người lao động khác: 01 Hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Thực hiện trợ giúp pháp lý;

b) Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý;

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý;

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, truyền thông về trợ giúp pháp lý;

đ) Giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý;

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ủy quyền hoặc yêu cầu
4. Địa chỉ: Số 113 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

5. Số điện thoại: 0220.3840164; 0220.3848382.
6. Lãnh đạo Trung tâm:
* Giám đốc Trung tâm:
Bà : Phạm Hương Lan
Điện thoại: 0906.180.127
Địa chỉ email: phamhuonglan.tp@haiduong.gov.vn.
* Phó Giám đốc Trung tâm:
Ông : Phạm Văn Điều
Điện thoại: 0976.805.508
Địa chỉ email: phamvandieu.tp@haiduong.gov.vn.
* Phó Giám đốc Trung tâm:
Bà : Ngô Thị Xuân Thu
Điện thoại: 0986.200.300
Địa chỉ email: ngothixuanthu.tp@haiduong.gov.vn
 
Các tin mới hơn
Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật(02/05/2021)
Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp(02/05/2021)
Văn phòng Sở Tư pháp (14/08/2019)
Thanh tra Sở Tư pháp(13/08/2019)
Phòng Công chứng số 1(11/08/2019)
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín