Hành chính tư pháp
Từ ngày 17/10/2019: Chính thức kết nối liên thông dữ liệu khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
17/10/2019 12:00:00

Theo thông báo của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (tại 13 tỉnh, trong đó có Hải Dương) đã có thể kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch giữa cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngày 16/10/2019, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1268/STP-HCTP gửi tới các Phòng Tư pháp và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh, thông báo chính thức thực hiện việc liên thông điện tử từ ngày 17/10/2019. Việc liên thông giữa cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã nhanh chóng, chính xác và giảm chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giảm áp lực cho công chức Tư pháp hộ tịch ở cơ sở.

Đảm bảo cho việc vận hành, kết nối thông tin từ ngày triển khai, Sở Tư pháp đã lưu ý các đơn vị một số nội dung như:

- Phần mềm liên thông đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hỗ trợ chuyển dữ liệu từ cơ quan đăng ký hộ tịch sang cơ quan Bảo hiểm xã hội, thủ tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vẫn thực hiện như hiện hành (công dân khai Tờ khai đề nghị cấp Thẻ bảo hiểm y tế trước khi nộp hồ sơ).

- Liên thông được thực hiện trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. Đối với công chức đang sử dụng Phầm mềm để thực hiện đăng ký khai sinh thì có thể sử dụng tài khoản đó để chuyển thông tin. Đối với người được phân công chuyển dữ liệu sang cơ quan Bảo hiểm xã hội nhưng không có chức năng đăng ký khai sinh thì cần lập danh sách để Phòng Tư pháp tổng hợp gửi Sở Tư pháp cấp mới tài khoản.

- Đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện và chỉ đạo đến từng đơn vị cấp xã trên địa bàn thực hiện cập nhật chính xác địa chỉ trụ sở của Ủy ban/Phòng Tư pháp trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử để đảm bảo việc gửi kết quả, tài liệu không bị thất lạc.

- Việc thực hiện gửi dữ liệu khai sinh, thông tin đăng ký cấp Thẻ bảo hiểm y tế đã có hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình nếu có vướng mắc về mặt kỹ thuật người thực hiện liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật theo các số điện thoại hotline đã được đăng tải trên phần mềm để được hỗ trợ, giải đáp.

- Tự bảo mật thông tin tài khoản theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin, trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện bị lộ thông tin tài khoản phải liên hệ ngay với Sở Tư pháp hoặc Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp để được phối hợp xử lý.

 

Mẫu Danh sách đăng ký cấp tài khoản

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng liên thông dữ liệu
Các tin mới hơn
Công văn số 840/STP-HCTP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp.(17/07/2020)
Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hộ tịch(03/07/2020)
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(18/06/2020)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về chứng thực(08/04/2020)
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hải Dương(06/04/2020)
Các tin cũ hơn
Chuẩn bị kết nối liên thông điện tử trong việc đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh(10/10/2019)
Sở Tư pháp quán triệt một số nội dung nhằm đảm bảo công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước(09/10/2019)
Tình hình thực hiện phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố Chí Linh(28/08/2019)
Tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/08/2019)
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương