Chuyển đổi số
UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
06/03/2023 12:00:00

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND về ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

1. Đối tượng áp dụng

- Bộ Chỉ số cấp Sở áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gồm 19 Sở, ban, ngành gồm: Văn phòng UBND tỉnh.

- Bộ Chỉ số cấp huyện áp dụng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Hải Dương

a) Chỉ số chuyển đổi số cấp sở Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp Sở bao gồm 06 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung (gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng) và nhóm chỉ số về hoạt động (gồm 01 chỉ số chính: Hoạt động chuyển đổi số).

b) Chỉ số chuyển đổi số cấp huyện Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp huyện bao gồm 08 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung (gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng) và nhóm chỉ số về hoạt động (gồm 03 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số).

3. Thang điểm và phương pháp đánh giá

a) Thang điểm đánh giá

- Thang điểm Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Sở tối đa là 500 điểm, trong đó: nhóm chỉ số nền tảng chung 300 điểm (gồm Nhận thức số: 50 điểm, Thể chế số: 50 điểm, Hạ tầng số: 50 điểm, Nhân lực số: 50 điểm, An toàn thông tin mạng: 100 điểm) và 200 điểm cho chỉ số Hoạt động chuyển đổi số.

- Thang điểm Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện tối đa là 600 điểm, trong đó: Nhóm chỉ số nền tảng chung 250 điểm (gồm Nhận thức số: 50 điểm, Thể chế số: 50 điểm, Hạ tầng số: 50 điểm, Nhân lực số: 50 điểm, An toàn thông tin mạng: 50 điểm) và nhóm chỉ số hoạt động 350 điểm (gồm Hoạt động chính quyền số: 150 điểm, Hoạt động kinh tế số: 100 điểm, Hoạt động xã hội số: 100 điểm).

b) Phương pháp và trình tự đánh giá

- Tự đánh giá, chấm điểm: Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số, tài liệu kiểm chứng (TLKC), các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Điểm các cơ quan, đơn vị tự đánh giá được quy định là “Điểm tự đánh giá”.

Các TLKC, kết quả triển khai, thực hiện; giải trình nội dung chấm điểm, điểm tự chấm theo Hướng dẫn được các cơ quan, đơn vị, địa phương nhập vào phần mềm chấm điểm theo quy định.

- Thẩm định:

Trên cơ sở tài liệu kiểm chứng, kết quả kiểm tra, kết quả theo dõi công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ.... Hội đồng thẩm định xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh điểm tự chấm của từng chỉ số, gọi là “Điểm thẩm định”.

Trong quá trình thẩm định, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan thẩm định có thể sửa đổi, bổ sung kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, TLKC hoặc giải trình để minh chứng hoặc làm rõ thêm điểm tự chấm đối với từng chỉ số thành phần.

4. Cách tính điểm, xếp loại xác định chỉ số chuyển đổi số

- Điểm chỉ số chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương là điểm do Hội đồng thẩm định đánh giá.

- Chỉ số chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được so với tổng điểm tối đa tương ứng của từng cơ quan, đơn vị (sau khi trừ đi điểm của các tiêu chí, tiêu chí thành phần “Không đánh giá”).

5. Công bố kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số

- Việc công bố kết quả đánh giá do Hội đồng thẩm định tổng hợp, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công bố trong Quý I của năm liền kề sau năm đánh giá.

- Kết quả đánh giá được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các tin mới hơn
Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data for Life" năm 2023(19/09/2023)
Hải Dương tăng 1 bậc chuyển đổi số(28/07/2023)
Kinh tế số phải là một động lực của nền kinh tế(17/07/2023)
Hải Dương phấn đấu hoàn thành hạ tầng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong năm nay(07/06/2023)
Triển khai Đề án 06: Nhiều dịch vụ công đạt tỷ lệ trực tuyến cao(02/06/2023)
Các tin cũ hơn
Cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế(01/03/2023)
Hải Dương tổ chức “Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương”(26/03/2022)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2022(14/03/2022)
Tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương”(19/08/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín