Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất
21/10/2021 02:34:52

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021. Sở Tư pháp đã  xây dựng Phương án, thực hiện khảo sát bằng phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất đối với ba đối tượng cụ thể :
- Cán b công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Một sđơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Nhân dân cư trú trên địa bàn tỉnh. 
 
Các tin mới hơn
Danh mục văn bản QPPL có nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất của tỉnh Hải Dương(25/11/2021)
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương(27/10/2021)
Các tin cũ hơn
Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC(13/07/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(02/07/2021)
Biện pháp xử lý hành chính - Những điểm mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(30/06/2021)
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương 06 tháng đầu năm 2021(30/06/2021)
Khai thác cát trái phép, 1 chủ tàu bị phạt gần 129 triệu đồng(03/06/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín