Phổ biến và giáo dục pháp luật
Hải Dương tích cực đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật
10/11/2022 09:48:54

Sáng 9/11, Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị 
 
 Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai thực hiện Luật PBGDPL cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Căn cứ vào các quy định của Luật và các văn bản chỉ đạo có liên quan, UBND tỉnh Hải Dương đã xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ PBGDPL tại địa phương.Nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, cơ bản đáp ứng và phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; chất lượng hoạt động PBGDPL được nâng lên, nhất là trong những năm 2019, 2020, 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, ban hành và thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động; tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức PBGDPL để thích ứng với điều kiện phòng chống dịch bệnh; đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân; góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
 

 Đồng chí Nguyễn Minhh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; ý thức chấp hành pháp luật của bộ phận cán bộ, các tầng lớp nhân dân chưa đồng đều. Ở một số địa phương, đơn vị, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác này. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều kiêm nhiệm, kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế và chưa đồng đều, chế độ bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên đôi lúc chưa thường xuyên.

Để nâng cao hơn nữa việc thực hiện Luật PBGDPL nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động PBGDPL. Gắn công tác PBGDPL với trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước của mỗi cơ quan, tổ chức. Chú trọng PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế trên địa bàn tỉnh, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp, các đối tượng vi phạm pháp luật… bằng hình thức phù hợp. Phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện. Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ, đề án theo Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ xa. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL. Gắn kết công tác PBGDPL với việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác PBGDPL. Tăng cường kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tại địa phương.

 
 Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Giải Nhất (đợt 1, đợt 2)
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022
 

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 8 tập thể và 32 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022.

Các tin mới hơn
Hải Dương ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh (17/04/2024)
Tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước (17/04/2024)
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.(17/04/2024)
Quy định về thừa kế trong doanh nghiệp(11/04/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/03/2024)
Các tin cũ hơn
Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11(28/10/2022)
Ghi nhận từ Hội thi "Hoà giải viên giỏi" tỉnh Hải Dương năm 2022(24/10/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022(13/10/2022)
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(13/10/2022)
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của ngành Tư pháp (12/09/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH