TIN NỔI BẬT
    
Loại văn bản:
Từ khóa:
STTLoạiSố hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1 Kế hoạch 13/KH-STP 18/05/2020 Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2020 Tải file Tải về
2 Quyết định 67/QĐ-STP 14/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (Chung) Tải file Tải về
3 Quyết định 68/QĐ-STP 14/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (Thủy) Tải file Tải về
4 Quyết định 57/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (đ/c Tân) Tải file Tải về
5 Quyết định 59/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (VTTThủy) Tải file Tải về
6 Quyết định 60/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (đ/c Sỹ) Tải file Tải về
7 Quyết định 61/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động công chức (đ/c Thành) Tải file Tải về
8 Quyết định 62/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc giao quyền Trưởng phòng PBGDPL Tải file Tải về
9 Quyết định 63/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc phân công công tác đối với viên chức (Hảo) Tải file Tải về
10 Quyết định 58/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (đ/c Thập) Tải file Tải về
11 Công văn 372/STP-VP 01/04/2020 V/v triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 Tải file Tải về
12 Quyết định 54/QĐ-STP 01/04/2020 Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Tư pháp Tải file Tải về;
13 Công văn 371/STP-VP 01/04/2020 V/v thực hiện làm việc tại trụ sở cơ quan và tại nhà Tải file Tải về;
14 Công văn 371/STP-VP 01/04/2020 V/v thực hiện làm việc tại trụ sở cơ quan và tại nhà Tải file Tải về
15 Thông báo 375/TB-STP 01/04/2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ và ngày lễ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải file Tải về;Tải về;
16 Quyết định 56/QĐ-STP 01/04/2020 Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2020 Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
17 Công văn 354/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 31/03/2020 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải file Tải về
18 Quyết định 52/QĐ-STP 30/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế các phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp Tải file Tải về;
19 Công văn 341/STP-VP 27/03/2020 V/v tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tải file Tải về;
20 Công văn 292/STP-HCTP 17/03/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Tải file Tải về;
12345
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Quyến
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Quyến
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương