TIN NỔI BẬT
    
Loại văn bản:
Từ khóa:
STTLoạiSố hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1 Quyết định 104/QĐ-STP 20/07/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 Tải file Tải về
2 Quyết định 105/QĐ-STP 20/07/2020 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Tải file Tải về
3 Kế hoạch 698/KH-STP 26/06/2020 Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 Tải file Tải về;
4 Quyết định 88/QĐ-STP 10/06/2020 Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 Tải file Tải về
5 Quyết định 83/QĐ-STP 29/05/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp Tải file Tải về
6 Quyết định 84/QĐ-STP 29/05/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Tải file Tải về
7 Quyết định 81/QĐ-STP 25/05/2020 Về việc công bố công khai tinh hình thực hiện dự toán NSNN Quý 1 năm 2020 Tải file Tải về
8 Kế hoạch 13/KH-STP 18/05/2020 Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2020 Tải file Tải về
9 Quyết định 67/QĐ-STP 14/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (Chung) Tải file Tải về
10 Quyết định 68/QĐ-STP 14/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (Thủy) Tải file Tải về
11 Quyết định 57/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (đ/c Tân) Tải file Tải về
12 Quyết định 59/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (VTTThủy) Tải file Tải về
13 Quyết định 60/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (đ/c Sỹ) Tải file Tải về
14 Quyết định 61/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động công chức (đ/c Thành) Tải file Tải về
15 Quyết định 62/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc giao quyền Trưởng phòng PBGDPL Tải file Tải về
16 Quyết định 63/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc phân công công tác đối với viên chức (Hảo) Tải file Tải về
17 Quyết định 58/QĐ-STP 03/04/2020 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (đ/c Thập) Tải file Tải về
18 Công văn 372/STP-VP 01/04/2020 V/v triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 Tải file Tải về
19 Quyết định 54/QĐ-STP 01/04/2020 Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Tư pháp Tải file Tải về;
20 Công văn 371/STP-VP 01/04/2020 V/v thực hiện làm việc tại trụ sở cơ quan và tại nhà Tải file Tải về;
12345
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Quyến
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Quyến
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương