TIN NỔI BẬT

  
 
Loại văn bản:
Từ khóa:
STTLoạiSố hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1 Quyết định 41/QĐ-STP 29/03/2024 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Sở Tư pháp Tải file Tải về;Tải về;
2 Quyết định 24/QĐ-STP 27/02/2024 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Tư pháp Tải file Tải về;Tải về;
3 Quyết định 3046/QĐ-UBND 19/12/2023 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp Tải file Tải về
4 Quyết định 2831/QĐ-UBND 04/12/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Tư pháp Tải file Tải về
5 Quyết định 2758/QĐ-UBND 29/11/2023 Về việc mua sắm tài sản công của Sở Tư pháp Tải file Tải về
6 Quyết định 203/QĐ-STP 24/10/2023 Về việc Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Sửa chữa một số điều hòa, cửa sổ,cửa đi; ốp nhựa phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp (Phòng số 04) thuộc nhà làm việc 3 tầng Sở Tư Pháp Hải Dương Tải file Tải về
7 Quyết định 166/QĐ-STP 24/08/2023 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách thu, chi NSNN năm 2022 Tải file Tải về
8 Quyết định 63/QĐ-STP 06/04/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 Tải file Tải về;
9 Quyết định 34/QĐ-STP 06/03/2023 Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023 - 2025 Tải file Tải về
10 Quyết định 35/QĐ-STP 06/03/2023 Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023 - 2025 Tải file Tải về
11 Quyết định 32/QĐ-STP 06/03/2023 Về việc giao quyền tự chủ cho Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023 - 2025 Tải file Tải về
12 Quyết định 33/QĐ-STP 06/03/2023 Về việc giao quyền tự chủ cho Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023 - 2025 Tải file Tải về
13 Quyết định 2/QĐ-STP 05/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2022 Tải file Tải về
14 Quyết định 199/QĐ-STP 23/12/2022 Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 Tải file Tải về
15 Quyết định 200/QĐ-STP 23/12/2022 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Tải file Tải về
16 Quyết định 201/QĐ-STP 23/12/2022 Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (TT TGPL) Tải file Tải về
17 Quyết định 202/QĐ-STP 23/12/2022 Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sjw nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2023 Tải file Tải về
18 Quyết định 127/QĐ-STP 08/07/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2022 Tải file Tải về
19 Quyết định 52/QĐ-STP 08/04/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 Tải file Tải về
20 Quyết định 3/QĐ-STP 06/01/2022 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2021 Tải file Tải về;
1234567
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH