Họ và tên:Nguyễn Thị Phương Anh
Địa chỉ:
Ngày hỏi:9/1/2020 7:52:11 AM
Tiêu đề:Công chứng chứng từ tiếng anh
Lĩnh vực:Công chứng
Nội dung câu hỏi: Chào anh/chị Năm nay em đang chuẩn bị hồ sơ đi du học, nên em cần dấu tư pháp vào bảng điểm đã dịch sang tiếng anh, bằng tốt nghiệp đại học và cần xác nhận dân sự. Vậy em muốn hỏi rằng với những văn bản dịch sang tiếng anh, em muốn xin dấu tư pháp thì có được không và thủ tục, thời gian như thế nào ạ? Em cảm ơn.
Câu trả lời:

Trả lời:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014 thì “ Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận …. tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt… ” . Đồng thời theo quy định Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 thì Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Thời hạn công chứng theo Điều 43 Luật Công chứng năm 2014 quy định “1. Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch, niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, dịch giấy tờ, văn bản không tính vào thời hạn công chứng.

2. Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

2. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực thì Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm “chứng thực chữ kỹ của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài”. Đồng thời khoản 1 Điều 31 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định thủ tục chứng thực chữ ký người dịch “ Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch”.

Thời hạn chứng thực theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; trừ trường hợp quy định tại các Điều 21, 33 và Điều 37 của Nghị định này.

Như vây, bạn muốn công chứng hoặc chứng thực bản dịch giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp từ tiếng Việt sang tiếng Anh có thể liên hệ các tổ chức hành nghề công chứng hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để thực hiện thủ tục này.

Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH