Họ và tên:
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/25/2022 7:50:09 AM
Tiêu đề:Cấp bản sao văn bản công chứng
Lĩnh vực:Công chứng
Nội dung câu hỏi: Tôi đi công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô tại Phòng công chứng. Nay tôi muốn Phòng công chứng cấp thêm một số bản sao công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô được không?
Câu trả lời: Điều 65 Luật Công chứng về việc cấp bản sao văn bản công chứng như sau:
“1. Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật này;
b) Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
2. Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện”.
Căn cứ quy định nêu trên, bạn có thể đến Phòng công chứng để yêu cầu cấp thêm văn bản công chứng.
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH