Họ và tên:Phan Thanh Giang
Địa chỉ:
Ngày hỏi:1/16/2012 12:00:00 AM
Tiêu đề: Đã lập di chúc có được huỷ bỏ nội dung không ?
Lĩnh vực:Công chứng
Nội dung câu hỏi: Ông Phan Thành Giang hỏi: Trước đây tôi có cho con gái tôi một căn nhà và đất ở. Năm 2009 tôi tiếp tục lập di chúc cho thêm một căn nhà tại phòng Công chứng. Tuy nhiên, hiện nay con tôi rất ngỗ ngược, coi như căn nhà mà tôi đã di chúc cho là toàn quyền của nó và đòi sang tên. Tôi đã không đồng ý và muốn huỷ bỏ di chúc thì phải làm sao?
Câu trả lời:
Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế. Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết. Do vậy hành động của con gái ông là trái pháp luật và đạo lý. Ông có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.
Văn bản huỷ bỏ di chúc (theo mẫu quy định) được Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng, công chứng. Nếu có người làm chứng do ông tự chọn và mời đến thì họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của ông, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị huỷ bỏ và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (Bộ luật Dân sự, Luật Công chứng).
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH