Họ và tên:Lương văn thiều
Địa chỉ:
Ngày hỏi:6/17/2021 10:04:09 AM
Tiêu đề:Xóa an tích có làm được tư pháp ko
Lĩnh vực:Lý lịch tư pháp
Nội dung câu hỏi: Em mới làm thủ tục xóa án tich tháng 5 năm 2021. Bh e muốn xuất khẩu lao động nước ngoài .thì trên phiếu lý lich tư pháp số 2 của e có ghi là có án tich hay là ko ạ
Câu trả lời:
Theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 43 Luật Lý lịch tư pháp thì "Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án".
Như vậy, trường hợp của bạn trên Phiếu Lý lịch tư pháp số 2  không ghi là "có án tích" nhưng vẫn ghi nội dung của án tích đã được xóa, thời điểm được xóa án tích.
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH